Forsíða

GPSmap.is útgáfa 2016.20

Útgáfa 2016.20

Byggt á opinberum gögnum frá Landmælingum Íslands (LMÍ), Vegagerðinni og mörgum öðrum aðilum, auk handteiknaðra eininga GPSmap.is síðan 2008.

Kortið styður fullkomnlega við vegvísun (routing) þannig að þú getur slegið inn nákvæmt heimilisfang viðkomustaðar eða fundið staðapunkt og látið kortið leiða þig bestu leið á leiðarenda. Þéttustu byggðakjarnar landsins eru vel kortlagðir, bæði með heimilisföngum, húsnúmerum og staðapunktum (POI). Hálendið er ekki skilið útundan og eru vegslóðar og hæðarlínur út um allt land.

 

Helstu gagnaveitur:

Landmælingar Íslands (LMÍ) hefur gefið opið leyfi fyrir notkun allra gagna þeirra. Stór hluti af gögnum eru fengin frá þeim.
© Landmælingar Íslands

  

Vegagerðin á sérstakar þakkir skildar fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja og greiðan aðgang að mikilvægum gögnum.
© Vegagerðin
  

 

Helstu nýjungar:

 • Norður-Þingeyjarsýsla: ALLIR vegir vandlega yfirfarnir og bornir saman við nýjustu gögn frá LMÍ og breytt í samræmi við það
 • Vestur-Barðastrandarsýsla: ALLIR vegir vandlega yfirfarnir og bornir saman við nýjustu gögn frá LMÍ og breytt í samræmi við það
 • Þorlákshöfn: Vegir lagfærðir og aðlagaðir að gögnum LMÍ
 • Þorlákshöfn: Útlínur húsa teiknaðar
 • Ólafsvík: Vegir lagfærðir og aðlagaðir að gögnum LMÍ
 • Ólafsvík: Útlínur húsa teiknaðar
 • Rif: Vegir lagfærðir og aðlagaðir að gögnum LMÍ
 • Rif: Útlínur verslunarhúsa teiknaðar
 • Bíldudalur: Vegir lagfærðir og aðlagaðir að gögnum LMÍ
 • Tálknafjörður: Vegir lagfærðir og aðlagaðir að gögnum LMÍ
 • Búrfell: Nýjar götur á sumarbústaðalandi undir Búrfelli
 • Nýtt hringtorg á Selfossi við veg 33
 • Gufunes: Göngustígar yfirfarnir (og vegir réttilega merktir sem göngustígur)
 • Göngustígum bætt við græn svæði á Seltjarnarnesi og við Gullinbrú
 • Harpa: Lagaði hafnarmannvirki við Hörpu
 • Seltjarnarnes: Útlínur húsa við HRÓLFSSKÁLAMELUR á Seltjarnarnesi
 • Reykjanesviti: Vegur malbikaður að Reykjanesvita
 • Álftanesvegur: Nýr Álftanesvegur settur inn og farið yfir hringtorg og götur í nágreni hans
 • Urriðaholt: Ný hús teiknuð og vegir endurteiknaðir skv. LMÍ teikningum
 • Nýr Dettifossvegur frá vegi 85 (NORÐAUSTURVEGUR)
 • Sýslumörk milli Árnessýslu og Rangárvallasýsla sett aftur inn (Datt út eftir útgáfu 2014.40)
 • Heiðmörk: Stígar sem eru ekki vegir, endurmerktir sem slíkir
 • Fjöldi ónefndar lagfæringa og viðbætur