Forsíða

GPSmap.is útgáfa 2017.20

Útgáfa 2017.20

Byggt á opinberum gögnum frá Landmælingum Íslands (LMÍ), Vegagerðinni og mörgum öðrum aðilum, auk handteiknaðra eininga GPSmap.is síðan 2008.

Kortið styður fullkomnlega við vegvísun (routing) þannig að þú getur slegið inn nákvæmt heimilisfang viðkomustaðar eða fundið staðapunkt og látið kortið leiða þig bestu leið á leiðarenda. Þéttustu byggðakjarnar landsins eru vel kortlagðir, bæði með heimilisföngum, húsnúmerum og staðapunktum (POI). Hálendið er ekki skilið útundan og eru vegslóðar og hæðarlínur út um allt land.

 

Helstu gagnaveitur:

Landmælingar Íslands (LMÍ) hefur gefið opið leyfi fyrir notkun allra gagna þeirra. Stór hluti af gögnum eru fengin frá þeim.
© Landmælingar Íslands

  

Vegagerðin á sérstakar þakkir skildar fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja og greiðan aðgang að mikilvægum gögnum.
© Vegagerðin
  

 

Helstu nýjungar:

 • ÁR OG VÖTN (ný gögn frá LMÍ): Miklar uppfærslur á vatnaförum, sérstaklega á hálendinu þ.á.m. tilfærsla um allt að 100m á gögnum. Ár hafa stækkað eða rénað. Mestu breytingarnar eru norðan Vatnajökuls, Þjórsá og allt þar í kring, við jökla o.fl.
 • Strandlínur (ný gögn frá LMÍ): Reykjavíkurhöfn, Sundahöfn og Grundartanga
 • Ísafjörður: Vegir uppfærðir skv LMÍ
 • Ísafjörður: Útlínur húsa teiknaðar
 • Ísafjörður: Húsnúmer yfirfarin
 • Akureyri: Nýtt hverfi á Akureyri sunnan við Naustahverfi
 • Akureyri: Bæta við útlínur húsa sem vantaði á nokkrum stöðum
 • Akureyri: Nýtt hringtorg á mótum Bugðusíðu og Borgarbraut
 • Akureyri: Nýir vegir: Borgarsíða, Sunnutröð, Vegir við FSA, Ásatún 40-46, Kollugerði, Austursíða, Mýrarlón, Víðivellir, Safírstræti, Vegur við kvartmílubrautina o.fl.
 • Kópavogur: Nýr Arnarnesvegur frá Salalaug að hringtorgabrúnni við Hlíðarsmára
 • Reykjavík: Nýr tengivegur milli Úlfarsársdals og Grafarholts (Úlfarsbraut - Fellsvegur)
 • Bótarhnjúkar: Viðbót á fjallavegi sunnan við Bótarhnjúka á Austurlandi, norðan við Þrándarjökul (LMÍ gögn)
 • Hofsá: Nýr vegslóði báðum megin við Hofsá á Austurlandi (Hofsdalur og Flugustaðadalur)
 • Háitindur: Nýr vegslóði upp að Háatind við Höfn í Hornafirði
 • Hamarsá: Nýr vegslóði báðum megin við Hamarsá á Austurlandi
 • Tungná: Nýr vegslóði Tungná sem nær lengra suður frá Jökulheimum við vestanverðan Vatnajökul
 • Tunguá: Nýr vegur yfir Tunguá við Vatnajökul
 • Öskjuvatn: Nýr vegur við Öskjuvatn sem heitir "Dyngjufjalladalur"
 • Geithellnaá: Nokkrir vegir við Geithellnaá við Álftfjörð
 • Elliðaár: Nýr vatnsveituvegur við Elliðaár og Höfðabakkavegar
 • Hofsárdalsvegur: Nýr vegakafli á Hofsárdalsveg við Vopnafjörð
 • Höfuðborgarsvæðið: Hús Icelandair við Selhellu í Hafnarfirði teiknað, Ný N1 bensínstöð í Norðlingaholti ásamt aðkomuvegi, vegir og bílastæði við KÓRINN uppfærðir, innkeyrslur við Þorrasali, Skógarvegur í Fossvogi, Suðurnesvegur á Álftanesi, Suðurlandsvegur tvöfaldaður við Olís í Norðlingaholti, Bætti við göngustíga Kópavogsmegin í Fosvoginum, Gögustígum bætt við allt Grafarholtið, Verslanir uppfærðar í Grafarholti, Verslanir uppfærðar í Spönginni o.fl.
 • Örnefni: (Línur) Fjöldi örnefna hefur bæst við um allt land.
 • Naustahverfi (Akureyri): Nýjar götur og útlínur nýrra húsa
 • Seyðisfjörður: Nýjar götur
 • Húsavík: Reykjaheiðarvegur er nýlegur og langur malarvegur sem gengur í suðaustur frá Húsavík að Þeistareyki skála og gjörbyltir aðgengi þangað.
 • Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ: Nýr skólinn teiknaður við Háholt
 • Ýmsir vegir í Höfn í Hornafirði uppfærðir
 • Fjöldi ónefndar lagfæringa og viðbætur