Forsíða

GPSmap.is útgáfa 2018.20

Útgáfa 2018.20

Byggt á opinberum gögnum frá Landmælingum Íslands (LMÍ), Vegagerðinni og mörgum öðrum aðilum, auk handteiknaðra eininga GPSmap.is síðan 2008.

Kortið styður fullkomnlega við vegvísun (routing) þannig að þú getur slegið inn nákvæmt heimilisfang viðkomustaðar eða fundið staðapunkt og látið kortið leiða þig bestu leið á leiðarenda. Þéttustu byggðakjarnar landsins eru vel kortlagðir, bæði með heimilisföngum, húsnúmerum og staðapunktum (POI). Hálendið er ekki skilið útundan og eru vegslóðar og hæðarlínur út um allt land.

 

Helstu gagnaveitur:

Landmælingar Íslands (LMÍ) hefur gefið opið leyfi fyrir notkun allra gagna þeirra. Stór hluti af gögnum eru fengin frá þeim.
© Landmælingar Íslands

  

Vegagerðin á sérstakar þakkir skildar fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja og greiðan aðgang að mikilvægum gögnum.
© Vegagerðin
  

 

Helstu nýjungar:

 • Sprungukort á jöklum frá safetravel.is sett inn yfir helstu jökla Íslands
 • Jöklalína breytt til samræmis við sprungukort
 • Háspennulínur Landsnets uppfærðar
 • Hleðslustöðvar ON Power merktar (29 stk)
 • Gamli Oddskarðsvegur niðurfærður um vegtýpu vegna nýju gangnanna
 • Bensínstöðvar: ORKAN eða ORKAN X stöðvar sem voru áður Skeljungsstöðvar + Orkustöð sem varð að Orkan X (10 breytingar)
 • Brautarholt golfvöllur teiknaður
 • Brautarholt golfvöllur á Kjalarnesi: Breyting á vegum
 • Breytingar á ýmsum letrum: letur á Örnefnum minnkað o.fl.
 • Bætti við heiti frægra staða í yfirliti yfir allt landið
 • Útlíur húsa: Ökrunum í Garðabæ, Gerðunum í Kópavogsbæ, o.fl.
 • Sporðöldulón: Fjarlægði hæðarlínur sem komu í lónið
 • Fjöll: Tugi fjalla merkt í viðbót
 • Fjöldi ónefndar lagfæringa og viðbætur
 • Létta útgáfan fyrir Garmin er ennþá léttari en áður: Nú er einnig sleppt gönguleiðum, göngustígum og útlínum vatna.
 • Sérstakt sem er aðeins í OruxMaps útgáfunni:
   Umferðarljós í Reykjavík eru merkt
   Bekkir í Reykjavík eru merktir
   Endurvinnslugámar í Reykjavík eru merktir
   Ruslaílát í Reykjavík eru merkt