Forsíða

GPSmap.is útgáfa 2019.10

Útgáfa 2019.10

Byggt á opinberum gögnum frá Landmælingum Íslands (LMÍ), Vegagerðinni og mörgum öðrum aðilum, auk handteiknaðra eininga GPSmap.is síðan 2008.

Kortið styður fullkomnlega við vegvísun (routing) þannig að þú getur slegið inn nákvæmt heimilisfang viðkomustaðar eða fundið staðapunkt og látið kortið leiða þig bestu leið á leiðarenda. Þéttustu byggðakjarnar landsins eru vel kortlagðir, bæði með heimilisföngum, húsnúmerum og staðapunktum (POI). Hálendið er ekki skilið útundan og eru vegslóðar og hæðarlínur út um allt land.

 

Helstu gagnaveitur:

Landmælingar Íslands (LMÍ) hefur gefið opið leyfi fyrir notkun allra gagna þeirra. Stór hluti af gögnum eru fengin frá þeim.
© Landmælingar Íslands

  

Vegagerðin á sérstakar þakkir skildar fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja og greiðan aðgang að mikilvægum gögnum.
© Vegagerðin
  

 

Helstu nýjungar:

 • Vaðlaheiðagöng og aðliggjandi vegir settir inn í kortið ásamt breytingum á heiti og týpum á vegum í kring
 • Nýtt hringtorg á hringveginum suður af Esjunni

 • Nónhæð í Kópavogi með nýjar búðir (sunnan við Smáralind, við Hæðarsmára)

 • Heillisandur: Útlínur húsa teiknaðar

 • Rif: Útlínur húsa teiknaðar

 • Hvanneyri: Útlínur húsa teiknaðarog vegir uppfærðir

 • Nokkur ný hringtorg við Bæjarlind í Kópavogi

 • Nýjar götur við Bæjarlind í Kópavogi (Álalind)

 • Viðbót við hafnarsvæðið í  Sundahöfn

 • Viðbótarland við Smábátahverfið

 • Efstaleiti: Ný hústeiknuð

 • Hallgerðargata við Borgartún

 • Naustavör i Kópavogi: Ný hús merkt

 • Lónsbakki: Útlínur húsa við Lónsbakka og Skógahlíð nyrst á Akureyri

 • Landspítali: Ný viðbygging og breyttir vegir

 • Lítið hringtorg á Laugarnesvegi

 • Garðabær: Nokkrir göngustígar teiknaðir eftir gögnum frá Garðabæ

 • Hlíðarendi: Breyttar götur við Valsheimilið

 • Fjöldi ónefndar lagfæringa og viðbætur
 • Létta útgáfan fyrir Garmin: Nú er einnig sleppt gönguleiðum, göngustígum og útlínum vatna.
 • Sérstakt nýtt sem er aðeins í OruxMaps útgáfunni:
   Bekkir í Garðabæ eru merktir
   Endurvinnslugámar í Garðabæ eru merktir
   Ruslaílát í Garðabæ eru merkt