Forsíða

GPSmap.is útgáfa 2020.10

Útgáfa 2020.10

Byggt á opinberum gögnum frá Landmælingum Íslands (LMÍ), Vegagerðinni og mörgum öðrum aðilum, auk handteiknaðra eininga GPSmap.is síðan 2008.

Kortið styður fullkomnlega við vegvísun (routing) þannig að þú getur slegið inn nákvæmt heimilisfang viðkomustaðar eða fundið staðapunkt og látið kortið leiða þig bestu leið á leiðarenda. Þéttustu byggðakjarnar landsins eru vel kortlagðir, bæði með heimilisföngum, húsnúmerum og staðapunktum (POI). Hálendið er ekki skilið útundan og eru vegslóðar og hæðarlínur út um allt land.

 

Helstu gagnaveitur:

Landmælingar Íslands (LMÍ) hefur gefið opið leyfi fyrir notkun allra gagna þeirra. Stór hluti af gögnum eru fengin frá þeim.
© Landmælingar Íslands

  

Vegagerðin á sérstakar þakkir skildar fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja og greiðan aðgang að mikilvægum gögnum.
© Vegagerðin
  

 

Helstu nýjungar:

 • Strandlína: Öll strandlína Íslands uppfærð (LMÍ útgáfa 24.12.2017)
 • Þekjur: Allar þekjur landsins uppfærðar (LMÍ CORINE útgáfu 2018, var áður útgáfa 2012). Þéttbýli, iðnaðarsvæði, mólendi, hraun og urðir, graslendi og tún, sumarbústaðaland, skógur, mýrar, hálfgróið land, straumvötn og lón, sandar o.fl.
 • Jöklar: Allir jöklar landsins uppfærðir (útgáfu 24.12.2019 frá LMÍ)
 • Sprungukort: Sprungukort á jöklum uppfært (nýjusta útgáfa frá Safrtravel.id)
 • Vötn og ár: Allar ár og vötn uppfærð (LMÍ útgáfa 24.12.2017)
 • Mannvirki: Öll POI mannvirki, sumarhús, bóndabýli o.fl. á landinu uppfært (LMÍ útgáfa 24.12.2018)
 • Berufjörður: Síðasti ómalbikaði hluti hringvegarins var malbikaður með þessum nýja vegi
 • Útlínur húsa: bætt við víða í Reykjavík og nágrenni
 • Iðnaðarsvæði: Merkti fleiri iðnaðarsvæði á Höfuðborgarsvæðinu
 • Borgarnes til Baulu: Vegir lagfærðir og uppfærðir
 • Bifröst: Útlínur húsa teiknuð
 • Leifstöð: Breytingar á bílastæðum, vegum, húsum og flugstæðum
 • Ásbrú: Þekjum breytt úr iðnaðarsvæði í þéttbýli
 • Hagasmári: Veg lokað við Smáralind
 • Unnargrund: Nýjar götur í Unnargrund teiknaðar í Garðabæ
 • Bláfjallalvegur (417): Vegur lokaður fyrir umferð
 • Faldahvarf: Ný gata Faldahvarf í Kópavogi
 • 5 ÓB bensínstöðvum breytt í Atlantsolíu
 • Nýjar íbúðir við Spöngina
 • Ný viðbót við Úlfarsárdal teiknað
 • Örnefni við bryggjur faxaflóahafna
 • Gatnamót Kalkofnsvegar, Lækjargötu og Geirsgötu breytt
 • Bætti við græn svæði í byggðum höfuðborgarsvæðisins
 • Austurkór og Þorrasalir í Kópavogi uppfærður
 • Sýslumörk falin í efsta zoomi