Forsíða

GPSmap.is útgáfa 2020.20

Útgáfa 2020.20

Byggt á opinberum gögnum frá Landmælingum Íslands (LMÍ), Vegagerðinni og mörgum öðrum aðilum, auk handteiknaðra eininga GPSmap.is síðan 2008.

Kortið styður fullkomnlega við vegvísun (routing) þannig að þú getur slegið inn nákvæmt heimilisfang viðkomustaðar eða fundið staðapunkt og látið kortið leiða þig bestu leið á leiðarenda. Þéttustu byggðakjarnar landsins eru vel kortlagðir, bæði með heimilisföngum, húsnúmerum og staðapunktum (POI). Hálendið er ekki skilið útundan og eru vegslóðar og hæðarlínur út um allt land.

 

Helstu gagnaveitur:

Landmælingar Íslands (LMÍ) hefur gefið opið leyfi fyrir notkun allra gagna þeirra. Stór hluti af gögnum eru fengin frá þeim.
© Landmælingar Íslands

  

Vegagerðin á sérstakar þakkir skildar fyrir gott samstarf og góðan samstarfsvilja og greiðan aðgang að mikilvægum gögnum.
© Vegagerðin
  

 

Helstu nýjungar:

 • Húsavík: Höfnin uppfærð vegna uppfyllingar

 • Dalvík: Útlínur húsa teiknuð + vegir yfirfarnir útfrá gögnum LMÍ

 • Dimmuborgir: Göngustígar teiknaðir

 • Neskaupsstaður: Útlínur húsa teiknuð + vegir yfirfarnir útfrá gögnum LMÍ

 • Viðbót syðst á Akureyri

 • Akranes: Fleiri útlínur húsa í nýrri hverfum

 • Húsafell: Ný sumarbústaðahverfi teiknuð (klif)

 • Lindakirkja: Bílastæði uppfærð

 • Lundur Kópavogi: Ný hús teiknuð

  Urðarhvarf Kópavogi: vegir uppfærðir

 • Vesturvör kópavogi: Vegir

 • Árskógar Kópavogi: Vegir og íþróttahús

 • Tannsmíðaskóli Íslands: Nýir vegir og bílastæði

 • Gamla-Hringbraut: Fjarlægð við Landspítalann

 • Landspítali: Breyttir vegir við Landspítalann

 • Hjúkrunarheimili á Safnatröð Seltjarnarnesi

 • Garðabæ: Ný hverfi við Langalínu

 • Breytingar á Iðnaðar/íbúðar þekjum við Sæbraut

 • Fleiri svæði í Reykjavík merkt rétt sem iðnaðarsvæði

 • Hlíðarvöllur: Fleiri golfvellir teiknaðir (Mosfellsbæ)

 • Korpúlfsstaðavöllur: Fleiri gólfbrautir teiknaðar

 • Urriðaholt: Mikið uppfært

 • Álalind: Nýtt hverfi teiknað námkvæmlega

 • Sunnusmári: Nýtt hverfi teknað nákvæmlega

 • Kaplakriki: Uppfært svæði

 • Krýsuvíkurvegur: Allur vegur malbikaður

 • Krýsuvík: Gatnamót Krýsuvíkurvegar og gamla suðurstrandarvgsins breytt

 • Hælsvík við veg 417: Vegur uppfærður

 • Vegur við Borgarspítala

 • Vegur 87 Kísilvegur hefur verið malbikaður að fullu

 • Vegur 862 Dettifossvegur hefur verið malbikaður að mestu, og nýr og betri vegur lagður

 • Vegur 94 Borgarfjarðarvegur hefur verið malbikaður meira

 • Oddskarðsvegur minnkaður í tign

 •  Ýmsar aðrar lagfæringar

 • Sérstakt sem er aðeins í OruxMaps útgáfunni

 • Bekkir í Reykjavík uppfærðir frá gögnum LUKR (fjölgað um 100)

 • Ruslaílát í Reykjavík uppfærð frá gögnum LUKR (fjölgað um 30)

 • Grenndargámum í Reykjavík bætt við kortið frá gögnum LUKR